Ernest Kawin

169 tekstów – auto­rem jest Er­nest Ka­win.

FALA II

jak fa­la porwę cię
sy­reną zos­ta­niesz
za­wiodę pros­to w uczuć tonie
ty na perłowym tronie
ja­ko fal królo­wa
zapanujesz

jes­tem oceanem
to ja przyjemność.
wodząc na pokuszenie
w miłość cię zamienię

czu­jesz to miła
już jes­teś in­na niż byłaś

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 stycznia 2016, 00:40

CO MI TAM..

Co mi tam piękno róż, ogrodów?
Co mi tam świata cu­da wszystkie,
Gdy Ciebie nie ma? Z te­go powodu
Wszys­tko jest tyl­ko gro­mu błyskiem.

Co mi tam uśmiech? Niech przepada,
Jeśli się nie mam ro­ześmiać komu.
Łez deszcz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 stycznia 2016, 00:33

PRZELECIAŁ ANIOŁ

Prze­leciał Anioł
Machnął Skrzydłami
Po­ruszył chmu­ry
Śniegiem sypnął
Mroźnym od­dechem
Noc zat­rzy­mał
Tę cichą noc przyb­liżył

Zab­rzmiały gwiaz­dy jak dzwon­ki
Ok­na zabłysły jak świece
A na choin­ce bom­bki
Ko­loro­wym prag­nieniem

Ko­loro­wym marzeniem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 grudnia 2015, 19:09

Życzę Wszys­tkim We­sołych Świąt i Szczęśli­wego No­wego Roku
a wszys­tkim Ewom i Ada­mom składam naj­lep­sze życze­nia imieni­nowe. Wszys­tkiego dob­re­go. Ka­zimierz Win­nicki :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 grudnia 2015, 15:50

GRUDNIOWY SEN

do­gonił mnie sen
zielo­ny choć to grudzień
szalony
nie da­wał się zbudzić
do­padł mnie
nad ranem
objął moc­no i czu­le
aż od­dech zatrzymał
w pier­si nagłym bólem
pot mnie ob­lał
ze strachu że umieram właśnie
szar­pałem się w tych wnykach
jak schwy­tana sarna
i ot­worzyłem oczy
prysły sen­ne mary
spoj­rzałem a dokoła
zwykła sza­rość marna
i cały spocony
pojąłem żem stary

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 grudnia 2015, 17:26

BEZIMIENNI

bezimienni
kochan­ko­wie bezimiennych
w deszcz w słońce idący
kim jes­teście
cóż potraficie
czy umiecie przejść nie gnąc karku
przez perły zjad­li­we
włas­ne­go śmiechu
al­bo spo­koj­nie patrzeć
na ban­ko­we bilety
spłowiałe od mi­liona dotknięć
czy pot­ra­ficie przeżyć
bez prze­lanych ru­binów krwi
je­den zachód słońca
wasza pycha
roz­sy­puje się w gruzy
gdy dzieci umierają z głodu

bezimienni
imię wasze brzmi dumnie.

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 grudnia 2015, 19:27

PRZYŚNIŁAŚ SIĘ

przyśniłaś się uśmiechnięta
objęłaś miłością
we śnie nagłe szczęście
wy­pełniło piersi

tak bar­dzo wytęsknione
przez sze­reg dni szarych
te­raz właśnie nadeszło
sycąc ser­ce stare

jes­teś i opowiadasz
o raj­skim ogrodzie
gdzie masz jabłka dla mnie
i kuszące ciało

unieśliśmy się razem
w za­pom­nienie szału
i sta­liśmy się jednym
aż po świ­tu szarość

wzrok pod­biegł do okna

jak ptak odleciałaś

drży tyl­ko jeszcze
ser­ce zawiedzione

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2015, 17:53

CHWILE

nie oglądam się
do przo­du nie wybiegam
wiem że idę
a obok płynie czas
tyl­ko dziś
tyl­ko te­raz właśnie żyję
umierają tyl­ko chwile
a nie ja
możesz wszys­tkie zapamiętać
lecz nie wrócą
były miłe al­bo bar­dzo złe
ale żywa jest
ta co właśnie mija
czas za­bija tyl­ko chwile
a nie nas

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 listopada 2015, 01:23

POWÓD DO PŁACZU

rozpłakał się
wrzesień
bo jesień

nie lu­bi jej
za to
że uk­radła la­to
i drzewom
za­biera zieleń

ma­lując liście
oczywiście

i że
nos wyciera
w pajęczyny
co z wiatrem
lecą

posmutniał
wrzesień
nieco

rozpłakał się
bo nadeszła
jesień

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 września 2015, 00:12

PODŻEGACZE

Wśród ziele­ni na szpagacie
Aby wys­chnąć wiszą ga­cie
W słon­ku up­strzo­ne muchami
Wiatr je pieści podmuchami
Schnie bieliz­na na szpagacie
Pies do muchy właśnie skacze
Jak dos­koczy pod­rze gacie…

Wiatr i muchy
Podżegacze

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 10 września 2015, 01:19

Ernest Kawin

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ernest Kawin

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

19 lutego 2016, 19:23tomek43i sko­men­to­wał tek­st FALA II 

27 stycznia 2016, 00:41Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st FALA II 

27 stycznia 2016, 00:40Ernest Ka­win do­dał no­wy tek­st FALA II 

24 stycznia 2016, 20:54PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st CO MI TAM..  

24 stycznia 2016, 20:52tomek43i sko­men­to­wał tek­st CO MI TAM..  

20 stycznia 2016, 00:33Ernest Ka­win do­dał no­wy tek­st CO MI TAM..  

28 grudnia 2015, 19:15tomek43i sko­men­to­wał tek­st PRZELECIAŁ ANIOŁ

28 grudnia 2015, 19:09Ernest Ka­win do­dał no­wy tek­st PRZELECIAŁ ANIOŁ

25 grudnia 2015, 21:34Ernest Ka­win sko­men­to­wał tek­st Życzę Wszys­tkim We­sołych Świąt [...]

24 grudnia 2015, 21:55krysta sko­men­to­wał tek­st Życzę Wszys­tkim We­sołych Świąt [...]